Welke goede doelen steunt het Steunfonds Club Tegen Corona?

De opbrengst van de verkoop van de Club-mondmaskers, zo'n 2 euro per masker, gaat naar het Steunfonds Club Tegen Corona. Dit steunfonds, beheerd door onze Club Brugge Foundation, biedt extra ondersteuning aan verschillende kansengroepen in Brugge die door deze coronacrisis extra hard getroffen zijn op sociaal, maatschappelijk en financieel vlak.

  • In samenwerking met het 'Huis van het Kind' worden jonge gezinnen in kansarmoede geholpen aan het nodige ICT-materiaal om de schoollessen van thuis uit te kunnen volgen.
  • Samen met 'Jongerenhuis Route 36' worden activiteitenpakketten rondgebracht bij Brugse jongeren zodat ze actief bezig blijven 'in hun kot'.
  • In overleg met 'Mintus vzw' worden verschillende woonzorgcentra en zorgorganisaties in Brugge gesteund zodat ook zij doorheen deze coronacrisis geholpen worden.
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0